Общи условия

-Фирмена Информация:
ПЕРФЕКТ 69 ЕООД
гр.София
ул.Одеса 1А
Булстат:BG175115697
Тел: 0886442293

-Информация свързана с предлаганите артикули,начина на поръчка,доставка
и рекламации може да получите на телефон: 0886442293.

-Цените на стоките са в български лева и включват всички данъци и такси,без цена за доставка.
Сумата и начина на доставка се уточнява на по-горе посочения телефон.

Защита на личните данни:
За да направите поръчка в онлайн каталога на фирма ПЕРФЕКТ 69 ЕООД:  perfectline.bg, вие се съгласявате
да предоставите на лицето,което изпълнява вашата поръчка следните лични данни:
-Име на фирма,адрес,МОЛ(име и фамилия),телефон за контакт и адрес за доставка
-E-mail (само по ваше желание,за по-добра комуникация)
Вие се съгласявате личните ви данни да бъдат събирани,обработвани и съхранявани от ПЕРФЕКТ 69 ЕООД.
С настоящото вие потвърждавате ,че имате навършени 18 години.
Фирма ПЕРФЕКТ 69 ЕООД ще третира вашите лични данни конфиденциално,
ще ги съхранява и използва единствено за изпълнение на конкретната поръчка,в това число и за физическата доставка
на стоката.


За потребителя, който желае да заличи своите данни от сайта https://www.perfectline.bg/bg/forgetme